Välkommen till
Östergötlands Fastighetsservice AB

Vi på Östergötlands Fastighetsservice (ÖFS) utför snabb och professionell fastighetsteknisk service och installation inom el, VVS och tvättrum. Vi är auktoriserad servicestation och återförsäljare åt Electrolux Laundry Systems (tidigare Electrolux Wascator).

ÖFS startade 1980 och på grund av mångårig erfarenhet har vi skaffat oss stor kompetens inom ovanstående områden. Vårt mål är att skapa en bra relation mellan oss och våra kunder, så att vårt samarbete präglas av stabilitet och ömsesidigt förtroende.

SAMARBETSPARTNERS